نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۰
نشست خبری مریم اردبیلی مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، صبح شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ با موضوع رونمایی از پویش ریحان شهر برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 1

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 2

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 3

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 4

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 5

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 6

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 7

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 9

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 10

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 12

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 13

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 14

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 15

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 16

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 17

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 18

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 19

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 20

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 21

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 22

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 23

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 11

نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران 8

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید