نشست خبری مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران

۱۸ دی ۱۴۰۰
نشست خبری مریم اردبیلی مشاور شهردار و مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، صبح شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ با موضوع رونمایی از پویش ریحان شهر برگزار شد.
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/315