مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۰
مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13 با حضور مردم شهید پرور این منطقه در بوستان سیمرغ برگزار شد.
عکاس: بابک گنجینه

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

مراسم تشییع و تدفین دو شهید گمنام در منطقه 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید