روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) با حضور در قطعه ۴۰ گلزار بهشت زهرا(س)، در برنامه روایت گری خاطرات شهدا و مراسم عزاداری شرکت کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 2

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 3

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 4

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 5

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 7

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 9

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 10

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 11

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 12

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 13

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 14

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 16

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 18

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 20

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 21

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 23

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 24

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 25

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 28

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 30

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 33

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 34

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 37

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 38

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 40

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 41

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 42

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 43

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 45

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 46

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 48

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 49

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 50

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 51

روایت گری خاطرات شهدا با حضور شهردار تهران 39

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید