نشست خبری تهران 230

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
ظهر دو شنبه 11 مرداد نشست خبری تهران 230 با خضور دکتر گیل آبادی و شهرداران مناطق 11 و 17 در محل شهرداری منطقه 17 برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
نشست خبری تهران 230 1

نشست خبری تهران 230 1

نشست خبری تهران 230 2

نشست خبری تهران 230 2

نشست خبری تهران 230 3

نشست خبری تهران 230 3

نشست خبری تهران 230 4

نشست خبری تهران 230 4

نشست خبری تهران 230 5

نشست خبری تهران 230 5

نشست خبری تهران 230 6

نشست خبری تهران 230 6

نشست خبری تهران 230 7

نشست خبری تهران 230 7

نشست خبری تهران 230 8

نشست خبری تهران 230 8

نشست خبری تهران 230 9

نشست خبری تهران 230 9

نشست خبری تهران 230 10

نشست خبری تهران 230 10

نشست خبری تهران 230 11

نشست خبری تهران 230 11

نشست خبری تهران 230 12

نشست خبری تهران 230 12

نشست خبری تهران 230 13

نشست خبری تهران 230 13

نشست خبری تهران 230 14

نشست خبری تهران 230 14

نشست خبری تهران 230 15

نشست خبری تهران 230 15

نشست خبری تهران 230 16

نشست خبری تهران 230 16

نشست خبری تهران 230 17

نشست خبری تهران 230 17

نشست خبری تهران 230 18

نشست خبری تهران 230 18

نشست خبری تهران 230 19

نشست خبری تهران 230 19

نشست خبری تهران 230 20

نشست خبری تهران 230 20

نشست خبری تهران 230 21

نشست خبری تهران 230 21

نشست خبری تهران 230 22

نشست خبری تهران 230 22

نشست خبری تهران 230 23

نشست خبری تهران 230 23

نشست خبری تهران 230 24

نشست خبری تهران 230 24

نشست خبری تهران 230 25

نشست خبری تهران 230 25

نشست خبری تهران 230 26

نشست خبری تهران 230 26

نشست خبری تهران 230 27

نشست خبری تهران 230 27

نشست خبری تهران 230 28

نشست خبری تهران 230 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید