سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۰
مراسم «سوگواره فاطمی هنرمندان کشور» ظهر روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در فضای بیرونی ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
عکاس: میلاد بهشتی

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 1

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 2

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 3

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 4

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 5

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 6

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 7

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 8

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 9

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 10

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 11

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 12

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 13

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 14

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 15

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 16

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 17

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 18

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 19

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 20

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 21

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 23

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 24

سوگواره فاطمی هنرمندان‎‎ 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید