ویژه برنامه مرد میدان

۱۵ دی ۱۴۰۰
ویژه برنامه مرد میدان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در چهارراه ولیعصر(ع) در غالب برنامه محیطی و نمایشگاهى برگزار شد.
محمد دلکش
http://www.tehranpicture.ir/u/4ie