ویژه برنامه مرد میدان

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۰
ویژه برنامه مرد میدان به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در چهارراه ولیعصر(ع) در غالب برنامه محیطی و نمایشگاهى برگزار شد.
عکاس: محمد دلکش

ویژه برنامه مرد میدان 1

ویژه برنامه مرد میدان 2

ویژه برنامه مرد میدان 3

ویژه برنامه مرد میدان 4

ویژه برنامه مرد میدان 5

ویژه برنامه مرد میدان 6

ویژه برنامه مرد میدان 7

ویژه برنامه مرد میدان 8

ویژه برنامه مرد میدان 9

ویژه برنامه مرد میدان 10

ویژه برنامه مرد میدان 11

ویژه برنامه مرد میدان 12

ویژه برنامه مرد میدان 13

ویژه برنامه مرد میدان 14

ویژه برنامه مرد میدان 15

ویژه برنامه مرد میدان 17

ویژه برنامه مرد میدان 18

ویژه برنامه مرد میدان 23

ویژه برنامه مرد میدان 19

ویژه برنامه مرد میدان 20

ویژه برنامه مرد میدان 21

ویژه برنامه مرد میدان 22

ویژه برنامه مرد میدان 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید