اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۰
طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد از معتادین متجاهر صبح روز چهارشنبه پانزدهم دی ماه 1400 با همکاری مناطق 2و5 شهرداری تهران، یگان های ویژه نیروی انتظامی، دادستانی تهران و همچنین همکاری دستگاه های ذیربط در منطقه دره فرحزاد تهران اجرا شد.
عکاس: سعید ربیعی

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 2

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 5

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 8

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 9

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 10

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 11

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 13

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 14

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 19

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 20

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 23

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 29

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 33

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 35

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 37

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 38

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 40

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 41

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 42

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 44

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 45

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 47

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 48

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 49

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 51

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 57

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 58

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 59

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 60

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 61

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 63

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 64

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 67

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 69

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 70

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 71

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 73

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 74

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 77

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 79

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 81

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 84

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 85

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 88

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 89

اجرای طرح ضربتی پاکسازی دره فرحزاد 52

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید