سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۰
همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و با همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران فضاهی تبلیغاتی شهر به تصاویر این سردار شهید اختصاص داده شد.
عکاس: عنایت عزیزی

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 1

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 2

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 3

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 4

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 5

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 6

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 7

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 8

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 9

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 10

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 11

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 12

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 13

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 14

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 15

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 16

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 18

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 20

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 19

سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید