سیاه پوش شدن تهران در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

۱۵ دی ۱۴۰۰
همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی و با همت سازمان زیباسازی شهرداری تهران فضاهی تبلیغاتی شهر به تصاویر این سردار شهید اختصاص داده شد.
عنایت عزیزی
http://www.tehranpicture.ir/u/4s0