مراسم روز گزینش با حضور شهردار تهران

۱۴ دی ۱۴۰۰
صبح امروز سه شنبه 14 دی ماه 1400 مراسم روز گزینش با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مدیران هسته گزینش شهرداری تهران در سالن ایران زمین برگزارشد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/3qa