نشست منتخبین شورای عالی استان ها

۱۴ دی ۱۴۰۰
صبح امروز سه شنبه 14 دی ماه 1400نشست منتخبین شورای عالی استان ها با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/3ri