هفتمین جلسه قرارگاه آسیب‌های اجتماعی تهران

۱۲ دی ۱۴۰۰
جلسه بررسی معضلات اجتماعی صبح یکشنبه 12 دی 1400 با حضور شهردار تهران و جمعى از مدیران شهرى برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/6uy