نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم"

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" با نمایش آثاری از استاد بهادر پگاه در نگارستان شهر در بوستان گفتگو برپاست.
عکاس: احمد آقاسیانی
نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 1

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 1

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 2

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 2

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 3

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 3

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 4

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 4

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 5

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 5

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 6

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 6

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 7

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 7

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 8

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 8

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 9

نمایشگاه خوشنویسی "کرشمه قلم" 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید