بازدید شهرداران منطقه 2 و 5 از دره فرحزاد

۱۰ دی ۱۴۰۰
شهرداران منطقه دو و پنج شهرداری تهران روز گذشته به همراه جمعی از مدیران شهری و مقامات قضایی از دره فرحزاد بازدید به عمل آوردند.
فرزام طایفه
http://www.tehranpicture.ir/u/5ow