همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم سلیمانی

۸ دی ۱۴۰۰
همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم سلیمانی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران با موضوع دانشگاه و رسانه، ۸ دی ۱۴۰۰ برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/4fm