ساز ناکوک مـلکه

تاریخ: ۸ دی ۱۴۰۰
ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین‌شاه بر بلندای کاخ شمس‌العماره نصب شد و...
عکاس: حمید رضا درجاتی

ساز ناکوک مـلکه 1

ساز ناکوک مـلکه 2

ساز ناکوک مـلکه 3

ساز ناکوک مـلکه 4

ساز ناکوک مـلکه 5

ساز ناکوک مـلکه 6

ساز ناکوک مـلکه 7

ساز ناکوک مـلکه 8

ساز ناکوک مـلکه 9

ساز ناکوک مـلکه 10

ساز ناکوک مـلکه 11

ساز ناکوک مـلکه 12

ساز ناکوک مـلکه 13

ساز ناکوک مـلکه 14

ساز ناکوک مـلکه 15

ساز ناکوک مـلکه 16

ساز ناکوک مـلکه 17

ساز ناکوک مـلکه 18

ساز ناکوک مـلکه 20

ساز ناکوک مـلکه 21

ساز ناکوک مـلکه 22

ساز ناکوک مـلکه 23

ساز ناکوک مـلکه 24

ساز ناکوک مـلکه 25

ساز ناکوک مـلکه 26

ساز ناکوک مـلکه 27

ساز ناکوک مـلکه 28

ساز ناکوک مـلکه 29

ساز ناکوک مـلکه 30

ساز ناکوک مـلکه 31

ساز ناکوک مـلکه 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید