ساز ناکوک مـلکه

۸ دی ۱۴۰۰
ساعت پیشکشی ملکه ویکتوریا به کاخ ناصرالدین‌شاه بر بلندای کاخ شمس‌العماره نصب شد و...
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/29s