تور عکاسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

۷ دی ۱۴۰۰
صبح روز سه شنبه هفتم دیماه 1400 تور عکاسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به همت آژانس عکس تهران و روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برگزار شد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/3r1