مراسم بزرگداشت روز ملی حمل و نقل

۲۸ آذر ۱۴۰۰
مراسم بزرگداشت روز ملی حمل و نقل صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰ با حضور مهدی اسماعیل بگی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۱۶، یعقوب آزاده دل مدیر واحد توسعه سیستم‌های حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک، محمدعلی کریم پور معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۶ در بوستان آموزش ترافیک شهرداری منطقه ۱۶ برگزار شد.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/2yl