آخرین روزهای پاییزی

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: حمید رضا درجاتی

آخرین روزهای پاییزی 1

آخرین روزهای پاییزی 3

آخرین روزهای پاییزی 4

آخرین روزهای پاییزی 5

آخرین روزهای پاییزی 6

آخرین روزهای پاییزی 7

آخرین روزهای پاییزی 8

آخرین روزهای پاییزی 9

آخرین روزهای پاییزی 10

آخرین روزهای پاییزی 11

آخرین روزهای پاییزی 12

آخرین روزهای پاییزی 13

آخرین روزهای پاییزی 14

آخرین روزهای پاییزی 15

آخرین روزهای پاییزی 16

آخرین روزهای پاییزی 17

آخرین روزهای پاییزی 18

آخرین روزهای پاییزی 19

آخرین روزهای پاییزی 20

آخرین روزهای پاییزی 21

آخرین روزهای پاییزی 22

آخرین روزهای پاییزی 23

آخرین روزهای پاییزی 24

آخرین روزهای پاییزی 25

آخرین روزهای پاییزی 26

آخرین روزهای پاییزی 27

آخرین روزهای پاییزی 28

آخرین روزهای پاییزی 2

آخرین روزهای پاییزی 30

آخرین روزهای پاییزی 31

آخرین روزهای پاییزی 32

آخرین روزهای پاییزی 33

آخرین روزهای پاییزی 34

آخرین روزهای پاییزی

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید