گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۰
شهرداری تهران با گستردن برگ های زرد درختان در بوستان ها، جلوه ای زیبا از فصل پاییز را در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشته است.
عکاس: همایون عبدالرزاق

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 14

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید