همایش بزرگداشت روز دانشجو "دانشگاه تربیت مدرس"

۱۶ آذر ۱۴۰۰
همایش بزرگداشت روز دانشجو با عنوان "با روایت طبیب، دردهای مزمن شهر" با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/4wi