دیوارنگاره بوستان بهشت مادران

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۰
بوستان بهشت مادران یکی از مکان های دیدنی تهران و ویژه‌ی بانوان است لذا از این‌ رو طراحی دیوارنگاره این بوستان، برمبنای رویکردهای شرکت نوسازی اراضی عباس آباد به حوزه تخصصی بانوان، صورت گرفته است. این طرح ها بر مبنای دو رکن اصلی تعالی بانوان در ساحت های بینش _ گرایش _ رفتار و مرکز بهشت مادران به عنوان آیینه هویت زن مسلمان ایرانی نقش بسته اند. در حال حاضر این دیوارنگاره مراحل پایانی اجرای خود را سپری می کند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 1

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 2

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 3

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 4

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 5

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 6

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 7

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 8

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 9

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 10

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 11

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 12

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 13

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 14

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 15

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 16

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 17

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 18

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 19

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 20

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 21

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 22

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 23

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 24

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 25

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 27

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 28

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 29

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 30

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 31

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 32

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 26

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 34

دیوارنگاره بوستان بهشت مادران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید