پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
سرعت را بدون مخاطره تجربه کنید ! این شعار مجموعه ورزشی کارتینگ آزادی (پیست فرمولا) است. کارتینگ آزادی علاوه بر پیست فرمول، امکانات زیادی را مهیا کرده است که باعث شده اند تا کارتینگ آزادی یکی از مجموعه های تفریحی خوب و متفاوت تهران باشد. امکاناتی از قبیل مدرسه اتوموبیلرانی، سالن بازی شامل فوتبال دستی، بیلیارد و بازی های کامپوتری و مجموعه رستوران است.
عکاس: حامد فرج اله
پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 1

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 1

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 2

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 2

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 3

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 3

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 4

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 4

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 5

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 5

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 6

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 6

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 7

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 7

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 8

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 8

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 9

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 9

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 10

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 10

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 11

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 11

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 12

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 12

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 13

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 13

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 14

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 14

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 15

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 15

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 16

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 16

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 17

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 17

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 18

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 18

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 19

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 19

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 20

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 20

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 21

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 21

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 22

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 22

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 23

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 23

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 24

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 24

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 25

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 25

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 26

پیست کارتینگ مجموعه ورزشی آزادی 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید