گذرگاه های پاییزی پایتخت - منطقه 9

۹ آذر ۱۴۰۰
شهرداری تهران با گستردن برگ های زرد درختان در بوستان ها، جلوه ای زیبا از فصل پاییز را در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشته است.
عباس کیقبادی - محمد سلیمی - شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/2eu