سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: شایان محرابی

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 1

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 2

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 3

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 5

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 6

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 7

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 8

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 9

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 11

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 12

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 13

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 14

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 15

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 16

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 18

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 20

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 21

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 23

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 24

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 25

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 27

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 28

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 29

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان رازی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید