گذرگاه های پاییزی پایتخت - باغ فردوس

۶ آذر ۱۴۰۰
شهرداری تهران با گستردن برگ های زرد درختان در بوستان ها، جلوه ای زیبا از فصل پاییز را در نقاط مختلف شهر به نمایش گذاشته است.
حمید رضا درجاتی
http://www.tehranpicture.ir/u/260