بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران

تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۰
احمد وحیدی وزیر کشور، چهارشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور در چند پایگاه مدیریت بحران از زیرساخت‌های مدیریت بحران کلان‌شهر تهران اعم از مخازن آبرسانی اضطراری و ایستگاه تقلیل فشار گاز بازدید کرد. در ادامه نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران در دولت سیزدهم با حضور دکتر اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، مهندس مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی دیگر از مدیران شهری و کشوری در ستاد مدیریت بحران تهران تشکیل شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 1

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 3

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 4

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 5

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 6

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 8

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 9

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 11

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 13

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 14

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 15

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 16

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 17

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 18

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 19

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 20

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 21

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 22

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 23

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 24

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 25

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 26

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 28

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 29

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 30

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 31

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 32

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 33

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 34

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 35

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 36

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 37

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 38

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 39

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 40

بازدید میدانی از زیرساختهای مدیریت بحران کلانشهر تهران 7

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید