بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته

تاریخ: ۳ آذر ۱۴۰۰
رضا شنگی شهردار منطقه ۱۷ و سرهنگ حسین کریمی فرمانده بسیج حبیب بن مظاهر، هئیت رزمندگان منطقه و کادر تیم ملی والیبال نشسته همزمان با هفته بسیج از اردوی تیم والیبال نشسته بازدید کردند و با اعضای تیم و کادر ملی به گفتگو پرداختند.
عکاس: وحید دانشور

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 1

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 2

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 3

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 4

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 5

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 6

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 7

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 8

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 9

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 10

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 11

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 12

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 13

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 14

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 15

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 16

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 17

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 18

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 19

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 20

بازدید شهردار منطقه ۱۷ از اردوی تیم ملی والیبال نشسته 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید