دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر

تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران با مدیرعامل توانیر مدیرعامل توانیر و معاونین ایشان، شامگاه سه شنبه 2 آذر ماه 1400 دیدار و گفتگو کرد.
عکاس: شایان محرابی

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 1

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 4

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 8

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 9

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 10

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 12

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 13

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 17

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 19

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 21

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 24

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 25

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 26

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 27

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 28

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 30

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 32

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 34

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 37

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 38

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 39

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 41

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 33

دیدار شهردار تهران با مدیرعامل توانیر 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید