دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین

تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰
دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین با موضوع "یمن؛ محور تحول و خودباوری جهان اسلام" صبح امروز دوم آذر ماه ١٤٠٠ با حضور شهردار تهران علیرضا زاکانی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 1

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 2

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 3

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 4

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 5

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 6

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 7

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 8

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 9

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 10

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 11

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 12

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 13

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 14

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 15

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 16

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 17

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 18

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 19

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 20

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 22

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 23

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 24

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 25

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 26

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 27

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 28

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 29

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 30

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 31

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 32

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 33

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 34

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 35

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 36

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید