مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات

تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰
مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران سه شنبه دوم آذر ۱۴۰۰ از ستاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و سجاد محمد علی نژاد مشاور مدیر کل حوزه شهردار برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 1

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 2

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 3

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 4

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 5

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 6

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 7

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 8

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 9

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 10

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 11

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 12

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 13

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 14

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 15

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 16

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 17

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 18

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 19

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 21

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 22

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 23

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 24

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 25

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 26

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 27

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 28

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 29

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 30

مراسم وداع و تشییع پیکر سردار محمد کریم بیات 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید