تجمع بسیجیان شهرداری تهران

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
اجتماع گردان های بسیج شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه ١ آذر ١٤٠٠ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و مهدى چمران رییس شوراى اسلامى شهر تهران در حیاط شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 1

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 2

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 3

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 5

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 6

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 7

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 8

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 9

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 10

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 11

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 12

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 13

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 14

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 15

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 16

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 17

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 18

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 19

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 20

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 21

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 22

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 23

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 24

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 25

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 26

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 27

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 28

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 29

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 30

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 31

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 32

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 33

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 34

تجمع بسیجیان شهرداری تهران 4

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید