توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند

تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰
متروی تهران که از آن بعنوان یکی از پروژه های عظیم خاورمیانه یاد می شود، حالا به روزهای اوج خود نزدیک شده و قرار است در آینده ای نه چندان دور و به همت دستگاه های ذیربط، ایستگاه پرند که به لحاظ استراتژیک یکی از ایستگاه های مهم و حیاطی مترو به شمار میرود، به بهره برداری برسد. گزارش تصویری زیر تنها گوشه ای از مجموعه تلاش های مهندسین ایرانی و همچنین مدیران شهری برای توسعه هرچه بیشتر این حمل و نقل ارزان و حیاتی را به تصویر کشیده است.
عکاس: سعید ربیعی

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 1

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 3

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 5

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 6

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 7

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 8

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 10

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 12

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 13

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 15

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 17

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 20

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 25

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 28

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 29

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 30

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 31

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 32

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 33

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 34

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 35

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 36

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 37

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 38

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 39

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 40

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 41

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 42

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 43

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 44

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 45

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 46

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 47

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 48

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 49

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 50

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه پرند 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید