افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
پروژه نانو کارواش پسماند در بوستان شقایق و نخستین خط بازیافت لاستیک های فرسوده(مربال) در شهرداری تهران صبح دوشنبه اول آذر ماه 1400 با حضور مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، مهدی هدایت شهردار منطقه 19 و معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران در منطقه 19 افتتاح و بهره برداری شد.
عکاس: شایان محرابی

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 1

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 2

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 3

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 4

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 5

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 6

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 7

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 8

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 9

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 10

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 11

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 12

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 13

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 14

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 15

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 16

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 17

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 18

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 19

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 20

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 21

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 22

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 23

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 25

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 26

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 27

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 28

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 29

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 30

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 31

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 32

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 33

افتتاح دو پروژه خدمات شهری منطقه 19 شهرداری تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید