سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: سید مهدی شوریده

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 1

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 2

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 3

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 4

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 5

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 6

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 7

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 8

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 9

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 10

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 11

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 12

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 13

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 14

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 15

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 17

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 18

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 19

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 20

سمفونی رنگ های پاییزی - بوستان اندیشه 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید