مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
مانور بزرگ برف روبی 1400منطقه 19 شهرداری تهران صبح دوشنبه اول آذر 1400 با حضور مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون‌ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، مهدی هدایت شهردار منطقه 19 و معاونین و مدیران ارشد شهرداری تهران در بوستان ولایت برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 1

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 2

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 3

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 4

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 6

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 10

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 11

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 12

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 13

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 14

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 15

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 16

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 17

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 19

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 20

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 22

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 23

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 25

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 26

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 27

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 28

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 30

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 32

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 33

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 35

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 37

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 38

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 39

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 40

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 41

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 42

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 47

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 49

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 50

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 53

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 54

مانور برف روبی منطقه 19 شهرداری تهران 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید