نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
نشست هم اندیشی جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اصحاب رسانه صبح دوشنبه 1 آذر 1400 در محل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 1

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 2

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 3

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 4

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 5

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 6

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 7

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 8

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 10

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 11

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 12

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 13

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 14

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 15

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 16

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 17

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 18

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 19

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 20

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 21

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 22

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 23

نشست معاون خدمات شهری با اصحاب رسانه 9

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید