لغو منع تردد شبانه در تهران

تاریخ: ۱ آذر ۱۴۰۰
پس از گذشت ماه ها از ممنوعت تردد خودروها در ساعات پایانی شب، مردم تهرانی می توانند از اول آذر ماه بدون محدودیت در سطح شهر تردد داشته باشند. عکس: سعید ربیعی، مجتبی عرب زاده، شایان محرابی

لغو منع تردد شبانه در تهران 1

لغو منع تردد شبانه در تهران 2

لغو منع تردد شبانه در تهران 3

لغو منع تردد شبانه در تهران 4

لغو منع تردد شبانه در تهران 5

لغو منع تردد شبانه در تهران 6

لغو منع تردد شبانه در تهران 9

لغو منع تردد شبانه در تهران 10

لغو منع تردد شبانه در تهران 11

لغو منع تردد شبانه در تهران 12

لغو منع تردد شبانه در تهران 1

لغو منع تردد شبانه در تهران 4

لغو منع تردد شبانه در تهران 7

لغو منع تردد شبانه در تهران 8

لغو منع تردد شبانه در تهران 11

لغو منع تردد شبانه در تهران 12

لغو منع تردد شبانه در تهران 13

لغو منع تردد شبانه در تهران 15

لغو منع تردد شبانه در تهران 17

لغو منع تردد شبانه در تهران 19

لغو منع تردد شبانه در تهران 20

لغو منع تردد شبانه در تهران 2

لغو منع تردد شبانه در تهران 3

لغو منع تردد شبانه در تهران 5

لغو منع تردد شبانه در تهران 6

لغو منع تردد شبانه در تهران 8

لغو منع تردد شبانه در تهران 9

لغو منع تردد شبانه در تهران 10

لغو منع تردد شبانه در تهران 11

لغو منع تردد شبانه در تهران 13

لغو منع تردد شبانه در تهران 14

لغو منع تردد شبانه در تهران 15

لغو منع تردد شبانه در تهران 16

لغو منع تردد شبانه در تهران 18

لغو منع تردد شبانه در تهران 10

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید