همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰
همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری تهران صبح امروز سی ام آبان ماه با حضور شهردار تهران علیرضا زاکانی و جمعی از معاونین ایشان در محل برج میلاد تهران برگزارشد.
عکاس: حمید رضا درجاتی

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 1

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 2

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 3

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 4

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 5

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 6

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 7

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 8

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 9

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 10

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 11

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 12

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 13

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 14

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 15

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 16

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 17

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 18

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 19

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 20

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 21

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 22

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 23

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 26

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 24

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 25

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 27

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 28

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 29

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 30

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 31

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 32

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 33

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 35

همایش دیدار با فرزندان شاهد در شهرداری 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید