توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۰
متروی تهران که از آن بعنوان یکی از پروژه های عظیم خاورمیانه یاد می شود، حالا به روزهای اوج خود نزدیک شده و قرار است بزودی تقاطع ایستگاه توحید در خطوط 4و7 به بهره برداری برسد. گزارش تصویری زیر تنها گوشه ای از مجموعه تلاش های مهندسین ایرانی و همچنین مدیران شهری برای توسعه هرچه بیشتر این حمل و نقل ارزان و حیاتی را به تصویر کشیده است.
عکاس: سعید ربیعی

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 1

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 3

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 5

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 6

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 7

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 8

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 10

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 12

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 13

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 15

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 16

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 17

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 20

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 21

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 25

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 26

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 27

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 28

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 29

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 30

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 31

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 32

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 34

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 35

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه توحید 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید