آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز»

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۰
آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» روز 28 آبان ماه 1400 با حضور جمعی از فیلمسازان و هنرمندان در موزه سینما برگزار شد.
عکاس: میلاد بهشتی

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 1

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 2

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 3

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 4

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 5

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 6

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 7

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 8

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 9

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 10

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 11

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 13

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 14

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 15

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 19

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 20

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 21

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 22

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 23

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 24

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 25

آئین افتتاح مجموعه فیلم‌های کوتاه «وضعیت قرمز» 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید