سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: شایان محرابی

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 4

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 5

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 6

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 8

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 12

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 13

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 15

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 16

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 17

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 18

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 19

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 20

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 21

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 22

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 23

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 26

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 27

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 28

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 29

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 30

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 33

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 35

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 38

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 39

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 40

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 41

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 42

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 43

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 45

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک لاله 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید