سمفونی رنگ های پاییزی - کاخ سعدآباد

۲۹ آبان ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
فریدون قربانی
http://www.tehranpicture.ir/u/43p