دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۰
ظهر پنج شنبه ۲۷ آبان ١٤٠٠ , علیرضا زاکانی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی در منطقه 3، با مردم دیدار کرد.
عکاس: سعید ربیعی

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 1

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 2

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 3

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 1

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 2

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 3

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 4

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 6

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 7

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 8

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 9

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 10

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 11

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 12

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 13

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 14

دیدار مردمی شهردار تهران در مسجد نواب صفوی 5

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید