بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۰
ظهر پنج شنبه ۲۷ آبان ١٤٠٠ علیرضا زاکانى شهردار تهران و مهدى چمران رییس شوراى اسلامى شهر تهران در ادامه پویش "قرار خدمت" با حضور در منطقه ۳ , از شیرخوارگاه آمنه بازدید کردند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 1

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 2

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 3

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 4

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 5

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 6

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 7

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 8

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 9

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 10

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 11

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 12

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 13

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 14

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 15

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 18

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 19

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 20

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 21

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 22

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 23

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 24

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 25

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 26

بازدید شهردار تهران از شیرخوارگاه آمنه 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید