سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: مجتبی عرب زاده

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 2

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 3

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 4

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 5

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 6

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 7

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 8

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 9

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 10

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 11

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 12

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 14

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 15

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 16

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 17

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 18

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 19

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 20

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 21

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 22

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 23

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 24

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک ملت 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید