یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۹ اَمرداد ۱۳۹۵
شهردار شب تهران، آرش ظفری معاون روابط عمومی و مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور در مناطق شهرداری 15 ، 16 و 11 بر روند اطقا حریق و مراحل آسفالت ریزی و خدمات شهری و اسکان کارگران سرکشی کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 1

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید