۶ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

یک شب با شهردار شب تهران

تاریخ: ۹ مرداد ۱۳۹۵
شهردار شب تهران، آرش ظفری معاون روابط عمومی و مرکز ارتباطات شهرداری تهران با حضور در مناطق شهرداری 15 ، 16 و 11 بر روند اطقا حریق و مراحل آسفالت ریزی و خدمات شهری و اسکان کارگران سرکشی کردند.
عکاس: احمد آقاسیانی
یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 1

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 2

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 3

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 4

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 5

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 6

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 7

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 8

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 9

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 10

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 11

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 12

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 13

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 14

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 15

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 16

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 17

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 18

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 19

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 20

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 21

یک شب با شهردار شب تهران 22

یک شب با شهردار شب تهران 22

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید