سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر

تاریخ: ۴ آذر ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: شایان محرابی

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 2

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 4

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 5

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 7

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 9

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 10

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 11

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 12

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 13

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 17

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 19

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 20

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 21

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 23

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 24

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 27

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 28

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 29

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 30

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 35

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 36

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 39

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 41

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 42

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 44

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 47

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 48

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 49

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 50

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 51

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 53

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 54

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 56

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 58

سمفونی رنگ های پاییزی - پارک شهر 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید