جشنواره انار تهران در گذر گردشگری پارک آب و آتش

۱۹ آبان ۱۴۰۰
جشن انار یکی از جشن هایی است که در فصل پاییز در ایران برگزار می شود. این جشن معمولا در شهرهایی از ایران که سنتی تر هستند برگزار می شود.جشنواره انار تهران در گذر گردشگری پارک آب و آتش در حال برگزاریست و تا ۳۰ آبان ادامه دارد.
مجتبی عرب زاده
http://www.tehranpicture.ir/u/2ve