سمفونی رنگ های پاییزی

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۰
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: شایان محرابی

سمفونی رنگ های پاییزی 1

سمفونی رنگ های پاییزی 2

سمفونی رنگ های پاییزی 3

سمفونی رنگ های پاییزی 4

سمفونی رنگ های پاییزی 5

سمفونی رنگ های پاییزی 6

سمفونی رنگ های پاییزی 7

سمفونی رنگ های پاییزی 8

سمفونی رنگ های پاییزی 9

سمفونی رنگ های پاییزی 10

سمفونی رنگ های پاییزی 11

سمفونی رنگ های پاییزی 12

سمفونی رنگ های پاییزی 13

سمفونی رنگ های پاییزی 14

سمفونی رنگ های پاییزی 15

سمفونی رنگ های پاییزی 16

سمفونی رنگ های پاییزی 17

سمفونی رنگ های پاییزی 18

سمفونی رنگ های پاییزی 19

سمفونی رنگ های پاییزی 20

سمفونی رنگ های پاییزی 21

سمفونی رنگ های پاییزی 22

سمفونی رنگ های پاییزی 23

سمفونی رنگ های پاییزی 24

سمفونی رنگ های پاییزی 25

سمفونی رنگ های پاییزی 26

سمفونی رنگ های پاییزی 27

سمفونی رنگ های پاییزی 28

سمفونی رنگ های پاییزی 29

سمفونی رنگ های پاییزی 30

سمفونی رنگ های پاییزی 31

سمفونی رنگ های پاییزی 33

سمفونی رنگ های پاییزی 34

سمفونی رنگ های پاییزی 35

سمفونی رنگ های پاییزی 36

سمفونی رنگ های پاییزی 37

سمفونی رنگ های پاییزی 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید