دیدار رئیس سازمان زندان ها با شهردار تهران

۱۳ آبان ۱۴۰۰
عصر روز پنج شنبه سیزدهم آبان 1400 محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها بهمراه جمعی از معاونین این سازمان با حضور در شهرداری تهران با علیرضا زاکانی شهردار تهران دیدار و گفتگو کردند.
سعید ربیعی
http://www.tehranpicture.ir/u/6bv